LIDMAATSCHAP.
  1. Men kan lid worden door een aanmeldingsformulier in te vullen en terug te sturen of af te geven aan een van de bestuursleden en/of trainer(s).
  2. Er geldt een proefperiode van 4 lessen waarin kinderen kunnen uitproberen of tafeltennis voor hen "de sport " is voordat men besluit lid te worden van de vereniging.
  3. De halfjaarlijkse contributie bedraagt voor het seizoen 2014/2015 voor de jeugd t/m 18 jaar € 74,68 en voor de senioren is dit € 81,29. Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de (trainers).
  4. Naast de verenigingscontributie betaalt ieder lid de jaarlijkse NTTB contributie, momenteel bedraagt deze € 16,50.
  5. Competitietoeslag;
    Ieder lid die competitie speelt betaalt halfjaarlijks een competitietoeslag, voor jeugd € 13,75, voor senioren € 21,25.


Automatische verhoging contributie

Een keer per jaar, in januari, wordt de contributie verhoogd met 2,5 %, het zogenaamde indexeringspercentage. vastgesteld bij besluit van de algemene  ledenvergadering.


Opzegging lidmaatschap

Tussentijds afmelden als lid kan alleen voor 1 december c.q. 1 juni. Gebeurd dit later dan is gewoon contributie verschuldigd over het aankomende half jaar (1 januari-1juli) of periode 1 juli-1 januari. Afmeldingen voor 1 januari dienen dus voor 1 december te zijn ontvangen. Afmeldingen per 1 juli dienen voor 1 juni te zijn ontvangen door de ledenadministratie Joke Vochteloo, emailadres ronald_vochteloo@online.nl 


Download hier aanmeldingsformulier