GEDRAGSCODE TAFELTENNISVERENIGING APPELSCHA.

Iedereen belooft zich aan deze gedragscode te houden. Respect voor elkaar, gezondheid, sportiviteit, gelijkwaardigheid en duidelijkheid zijn kernbegrippen waar het omgaat in deze gedragscode. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal regels opgesteld voor zowel bestuurders, trainers, spelers, coaches, ouders en begeleiders. Dit reglement is door het bestuur vastgesteld en aangenomen op 1 november 2004 en treedt onmiddellijk in werking.


Gedragscode voor het bestuur
 • Het clubbestuur creëert een goede regelgeving;
 • Het clubbestuur heeft zorg voor de gezondheid van haar leden;
 • Het clubbestuur nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering. Van de minderjarige spelers worden de ouders uitgenodigd, zodat alle betrokkenen een kans hebben om bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn;
 • Het clubbestuur geeft tijdens vergaderingen iedereen een gelijke kans om zijn/haar mening te uiten en neemt iedereen serieus.
 • Het clubbestuur corrigeert alle spelers, ouders, trainers, begeleiders en coaches wanneer zij ongeoorloofd gedrag vertonen;
 • Het clubbestuur beloont spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders, die constant sportief gedrag laten zien;
 • Het clubbestuur schrijft regelmatig in het clubblad over Fair Play.

Gedragscode voor trainers en spelers 

De spelers gaan voorzichtig om met de materialen van de vereniging;

 • De spelers verschijnen in het daarvoor ter beschikking gestelde tenue (Andro shirts en met korte broek achter de tafel tijdens competitiewedstrijden en toernooien;
 • De spelers hebben respect voor medespelers, tegenstanders en leiding.
 • De spelers spelen sportief en volgens de regels van het spel;
 • De spelers vertonen geen agressief verdrag zowel lichamelijk als geestelijk.
 • Een trainer benadeelt de vereniging niet op onredelijke wijze en handelt niet in strijd met de statuten, reglementen  of besluiten van de vereniging


Gedragscode voor de ouders/begeleiders

 • ouders en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich hier ook naar te gedragen, zowel tijdens trainingen als wedstrijden;
 • Zij tonen waardering bij gewenst gedrag tijdens wedstrijden en toernooien;
 • Ouders corrigeren ongeoorloofd gedrag van spelers bij de begeleiding van wedstrijden en toernooien en nemen maatregelen bij ongewenst gedrag;
 • Ontvang de tegenpartij zoals u zelf ook ontvangen zou willen worden;
 • Neem afscheid van uw gasten;
 • Zorg dat alle formaliteiten voor en na de wedstrijd geregeld worden.