COMPETITIE.
De organisatie

De competitie wordt georganiseerd door de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). De NTTB is onderverdeeld in acht afdelingen.
Om landelijk te kunnen spelen moet je in principe tot de besten van de afdeling horen. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar dit moet worden aangevraagd.
De start van de competitie is in september. De opgave voor deelname moet tijdig geschieden. Spelers die zich hiervoor hebben opgegeven, worden door de vereniging ingedeeld in teams en aan de NTTB doorgegeven. De NTTB draagt zorg voor de indeling in sterkte. De indeling wordt ieder jaar aan de hand van de opgave opnieuw vastgesteld. De sterkteverdeling vindt plaats op grond van de individuele sterkte van de spelers in het team. Dit betekent dat een vereniging vooraf niet geheel kan inschatten in welke klasse een team wordt ingedeeld.
De NTTB kent één competitieseizoen dat in twee delen wordt gesplitst: de najaarscompetitie van september tot december- en de voorjaarscompetitie: van januari tot mei. Na ieder competitiedeel kun je promoveren of degraderen. Voor de jeugd is er niet altijd degradatie. De vereniging kan voor de voorjaarscompetitie de teams wijzigen.


Legitimatie:

Om deel te kunnen nemen aan de competitie en toernooien moeten de spelers zich kunnen legitimeren. Zij ontvangen hiervoor een legtitimatiebewijs.


Teams:

De teams die uitkomen in de competie bestaan uit drie spelers. Een vereniging kan om bepaalde redenen uitbreiden zodat gerouleerd kan worden.


Clubkleding:

Tijdens alle officiële wedstrijden in de competitie dient de clubkleding gedragen te worden. Hiet is niet toegestaan om in een trainingsbroek of met een pet op te spelen.


Wedstrijden:
De jeugdcompetitie wordt op zaterdag gespeeld. De teams worden ingedeeld in een poule van zes. Tegen elk team wordt één keer thuis en één keer uit gespeeld. In totaal zijn dat tien competitiewedstrijden. In elke wedstrijd speelt iedere speler driemaal een enkelwedstrijd en er wordt één dubbelspel gespeeld. Iedere gewonnen set/partij(drie gewonnen games) levert het team één punt op. De maximale score is dus 10-0. Iedere wedstrijd duurt ongeveer 3 uur. De NTTB verplicht de vereniging dat elk jeugdteam wordt begeleid. Ideaal is zoveel mogelijk vaste coaches of begeleiders te regelen voor elke team. Naast de begeleiding is het van belang dat het vervoer goed is geregeld. Wij hebben hiervoor beleid gemaakt. Zie taakomschrijving 

Taakomschrijving begeleider bij wedstrijden


-   De begeleider zorgt ervoor dat alle spelers naar de uitwedstrijd     
    vervoerd worden (zorg dat alle spelers in  de autogordels vast zitten);
-   De begeleider zorgt ervoor om minimaal een ½ uur voor aanvang van
    de wedstrijd aanwezig te zijn;
-   De begeleider moet gedurende de wedstrijd in de zaal blijven;
-   De begeleider zorgt ervoor dat de spelers eerst een warming-up doen
    daarna gaan inspelen op een tafel;
-   De begeleider controleert of het wedstrijdformulier zowel aan het
    begin, tijdens en na afloop van de wedstrijd
    goed wordt ingevuld door de spelers; (aanvoerder dient altijd eigen
    wedstrijdboekje mee te nemen en
    één exemplaar in te vullen voor bijhouden van de eigen statistieken);
-   De begeleider ondertekent na controle het wedstrijdformulier;
-   De begeleider neemt een kopie van het wedstrijdformulier mee naar
    huis;
-   De begeleider zorgt dat een kopie van de wedstrijd nog dezelfde dag
    wordt afgegeven aan Huub Smid;
-   De begeleider corrigeert ongeoorloofd gedrag door de eigen spelers
    en neemt eventueel maatregelen bij ongewenst gedrag;
-   De begeleider toont waardering bij gewenst gedrag tegen de spelers 
    tijdens de wedstrijden;
-   De begeleider zorgt voor een sportief verloop van de wedstrijd;
-   De begeleider zorgt ervoor dat de spelers afscheid nemen van de 
    tegenstanders en begeleiding;